top of page
balonky.jpg

O chlup líp proti znečišťování přírody

„AVON pořádá pochod proti rakovině prsu. Akce, která má smysl i význam a každý rok pomáhá šířit důležitou osvětu, jež může zachránit životy. Některé aspekty této jinak záslužné akce na ni ale vrhají velmi nehezký stín a zcela zbytečně ji staví do světla paradoxu a pokrytectví. Jedním z hesel pochodu je sice slogan „OSLAVME ŽIVOT“, ale zdá se, že organizátoři naprosto opomíjejí, že život není jen lidskou kvalitou. 

 

Oslava života je v Pardubicích, Klatovech či Praze a některých dalších městech při pochodu proti rakovině prsu pod záštitou firmy AVON přímo popírána volným vypouštěním růžových balonků. Jenže balonky v nebi nezmizí. Klesnou vždy zpátky na zem nebo spadnou do vody, kde si je s potravou mohou splést zvířata a po jejich požití v bolestech uhynout. Balonky jim totiž ucpou zažívací trakt a zvířata jsou tak odsouzená k pomalé smrti hladem. Provázky jakkoli rozložitelné často způsobují uškrcení ptáků či jejich poranění. Balonky dokonce mohou způsobit smrt lidem, když např. zkratují elektrické vedení či ohrožují leteckou dopravu. To má být oslava života?

Podle firmy AVON jsou balonky, které každý rok vypouští tisíce lidí, vyrobené z přírodního kaučuku a jsou 100% rozložitelné, přičemž doba rozkladu je 4 roky. To ale znamená, že 4 roky bude odpad vzniklý vypouštěním balonků ležet v přírodě a po 4 roky bude trvat riziko, že některá zvířata kusy balonků pozřou a zcela zbytečně, a navíc nehumánně, uhynou. A jak je to s pravdivostí tvrzení firmy AVON? Například ve vodě se přírodní kaučuk rozkládá desetiletí. Kromě toho, rozpadová řada kaučuku je toxická pro ryby. Balónky navíc zalétnou často i stovky kilometrů a dostanou se do zvláště chráněných částí přírody, jakožto i do národních parků a rezervací. AVON tak přímo podporuje špinění České republiky a torpeduje snahy ochrany přírody po celé zemi i v okolních státech.

Firma AVON také opomněla skutečnost, jaký dopad má na životní prostředí těžba kaučuku. Kaučuk je totiž hned v závěsu za palmou olejnou jedním z hlavních důvodů ničení deštných pralesů po celém světě. A je zřejmé, že firma AVON ani nezná českou legislativu na úseku zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. Tento zákon jasně v Hlavě I, podle § 10, Předcházení vzniku odpadů, odst. (1) praví, že: „Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti; …“ Z toho jasně plyne, že volné vypuštění balonků bez jejich okamžitého úklidu, který je nemožný, je zcela jasně v rozporu s jedním hlavních paragrafů české legislativy na tomto úseku.

Skutečně chce firma AVON nadále touto formou uctívat památku žen, které podlehly rakovině? Uctívat památku formou nezákonného a zbytečného znečištění už tak zdecimovaného životního prostředí a ohrožením nevinných tvorů na životech? Vyzýváme organizátory pochodu, kteří podle vlastních slov každý rok přemýšlejí o jiné variantě piety, aby namísto prázdných slov jednali. A protože zcela respektujeme myšlenku uctění památky, navrhujeme vyměnit neekologické a smrtící balonky za vysazení květin nebo po vzoru Slovenska za zamávání obětem k nebi.

Věříme, že když dokázali zohlednit ekologický dopad vypouštění balonků organizátoři oslav státního svátku Gibraltaru a po 23 letech přestali s masivním znečišťováním (každý rok vypouštěli 30 tisíc balonků), dokážou to i organizátoři pochodu proti rakovině prsu u nás. Tím spíše, pokud má jejich akce charitativní význam a přispívá dobré věci. Už jednou Ministerstvo životního prostředí zakročilo a zrušilo akci, při níž děti po celé České republice vypouštěly k nebi desetitisíce balonků. A to z toho důvodu, že je to stejné, jako hromadné odhazování odpadků v přírodě. Bude muset zasáhnout znovu, nebo se pro změnu rozhodnou sami organizátoři pochodu proti rakovině?“

 

Výzvu ke stažení a další materiály či informace najdete na stránkách http://www.zerowastecesko.cz/balonky/.

bottom of page