top of page

East Palestine – Ohio: Ekologická katastrofa zametená pod koberec?

Už je to téměř měsíc a půl, co nad městečkem East Palestine v Ohiu začal stoupat černý dým z hořících chemikálií. Ty se dílem vylily, dílem byly vypuštěny z vagónů vykolejeného nákladního vlaku. Zasahující hasiči se totiž obávali explozí, a tak obsah pěti vagónů tři dny po havárii sami vypustili a nechali shořet. Čas ukáže, zda bylo takové rozhodnutí správné – takzvaným řízením spalováním chemikálií totiž vznikly dioxiny, které mohou v půdě i vodě přetrvávat desítky let.

Zprávy o tom, že jednou z chemikálií měl být i karcinogenní vinylchlorid, se brzy rozšířily – spolu s obavami o zdraví lidí a dopady na životní prostředí. „Dioxiny vzniklé hořením vinylchloridu odchází do ovzduší a kontaminují blízké okolí, a nejvíce se obávám, že v místě neštěstí dojde ke zvýšení právě koncentrace chlorovaných dioxinů – to jsou látky, které jsou mnohem víc karcinogenní a jedna z nich je dokonce brána jako etalon toxicity a karcinogenity,“ říká profesor Tomáš Cajthaml z Ústavu pro životní prostředí Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy (Přf UK).

Vzduch provoněný karcinogenem

Tamní obyvatelé si od počátku stěžují na bolesti hlavy, nevolnosti, objevují se snímky chemických popálenin u dětí i dospělých či svědectví o krvácení z dýchacího či zažívacího traktu. Ve vodních tocích se začaly objevovat tisíce uhynulých ryb a obojživelníků, zdravotní problémy se nevyhnuly ani zvířatům v zájmových chovech. Minimálně dvě z nich i přes snahu veterinářů nepřežila. Jedná se ale pouze o medializované případy, je tedy otázkou, kolik zvířat a volně žijících živočichů uhynulo ve skutečnosti.

east palestine_taylor holzer liska.jpg
east palestine_mrak.jpg

zdroj: Twitter

„Jsou ohrožené ryby ve vodních nádržích a potoku, který městečkem protéká, dochází k úhynu některých organismů a ke kontaminaci vody. Vzdušná masa taktéž kontaminuje okolí a obávám se, že dojde i k zamoření podzemních vod především látkami, které jsou tekuté (akryláty a benzen). Druhá věc je, že hrozí kontaminace prostředí, kde lidé žijí, spadem částic, a to včetně zemědělské půdy. Navíc lidé říkají, že cítí nasládlý zápach, což je uniklý vinylchlorid – a to je velký problém,“ popisuje profesor Cajthaml.

Dioxiny v mateřském mléce

Agentura pro ochranu životního prostředí (EPA) spadající pod federální vládu USA se snaží obyvatele ani ne pětitisícového městečka vytrvale uklidňovat.

Ale zatímco úředníci tvrdí, že lidem nic nehrozí, po sítích se šíří záběry duhových skvrn na hladinách toků i na nasbírané dešťové vodě. Déšť s sebou ostatně nese další problémy. „Obavy to vzbuzuje zcela právem, protože skvrny ukazují, že je voda značně znečištěná. Samotný déšť s sebou strhává veškeré vytěkané látky nebo produkty hoření zpátky na zem. A pokud voda vykáže duhové skvrny, tak to ukazuje, že těch látek je docela hodně. Rozhodně není bezpečné takovou vodu používat,“ vysvětluje Tomáš Cajthaml.

Dioxiny, vzniklé hořením vinylchloridu, mají navíc tendenci usazovat se na dně vodních toků a postupně se uvolňovat po celá desetiletí. Dá se s jistotou říci, že tyto dioxiny budou ovlivňovat ekosystém, kumulovat se v potravním řetězci a ovlivňovat predátory – včetně lidí. To ostatně hrozí i v případě zemědělské půdy, pokud nikdo nezajistí její dekontaminaci. „Dioxiny se dají likvidovat prakticky jen spalováním při teplotě 1200 °C. Což je nejen velmi obtížné, ale i nákladné. Je potřeba hlavně dekontaminovat svrchní vrstvu půdy. Pokud by se tak nestalo, může desítky let

palestine_duhove skvrny.jpg

docházet k tomu, že se dioxiny budou dostávat do plodin, zvířat a tím pádem i do lidí. Pak se dají detekovat třeba v mateřském mléce,“ upozorňuje enviromentální chemik z Ústavu pro životní prostředí Přf UK.
Viníkem celého incidentu je podle úřadů společnost Norfolk Southern, která je od začátku kritizována za netransparentní přístup. Podle obyvatel East Palestine je společnost o tom, co vlastně vykolejená souprava přepravovala, informovala až po třech dnech. Kritice čelí i EPA, která až měsíc po nehodě dopravci nařídila, aby provedl testy na přítomnost dioxinů v okolí města. Podle úřadů jsou výsledky v pořádku a nebezpečí nehrozí. Odborníci jejich optimismus ale nesdílí. „Jakmile dochází k úhynu zvířat, znamená to, že prostředí je akutně toxické. Benzen je prokázaný lidský karcinogen, vinylchlorid je prokázaný lidský karcinogen, řada dioxinů taktéž, a i akryláty jsou látky, které jsou podezřelé z karcinogenity,“ podotýká Tomáš Cajthaml. Je tedy otázkou, kdy se budou moci obyvatelé East Palestine opět nadechnout čistého vzduchu a napít vody bez obav o své zdraví.

bottom of page