top of page

Proč nestavět kamenné mužíky

Stavby z kamenů navršených na sebe se používají pro orientaci v místech, kde turistické značení vůbec neexistuje. Naše otázka tedy zní – jaký smysl mají tyto populární stavbičky u nás, kde máme jedno z nekvalitnějších turistických značení na světě?


Odpověď je překvapivě snadná – vůbec žádný. Je to jen jakýsi podpis člověka, který nedokáže přírodu opustit bez toho, aniž by se na ní nějak „nepodepsal“. Mnohdy při tom (dost možná nevědomky) přispívá k ničení přírody.

kamenniMuziciClanek.jpg

Co stavby kamenných mužíků způsobují?

„Balvany na stavbu mužíků vytrhávají turisté ze země a ze suťových polí, jež příroda utvářela tisíce let a zformovala na nich unikátní kruhová uskupení kamenů připomínající svým tvarem květy růží. ‚Tyto vzácné útvary stavitelé kamenných pyramid na mnoha místech naprosto zničili,‘ uvedl Jan Vaněk ze Správy Krkonošského národního parku ve Vrchlabí UŽ V ROCE 2002.

Co se od té doby změnilo?

VŮBEC NIC. Strážci v národních parcích chodí a kamenné mužíky po lidech rozebírají. Kde se totiž objeví jeden, za týden k němu přibyde dalších dvacet. Kromě ničení kamenných obrazců dochází vlivem přesouvání kamenů „na jednu hromadu“ k erozi. Pod kameny taktéž najdete množství hmyzu, který přijde o přirozený úkryt, pokud si z jejich „domečku“ postavíte mužíka. 
 

S kamennými mužíky se potýkají i naši sousedi, např. NP Malá Fatra, kde upozorňují na důsledky této zábavy nejen na zemi, ale i ve vodě. „V prípade stavania mužíkov v blízkosti, resp. priamo vo vodných tokoch ohrozujeme často vzácne a ohrozené larvy hmyzu vyvíjajúceho sa práve pod skalou. Premiestnením skaly mimo vodné prostredie veľa takýchto organizmov hynie. Skalka v potoku môže slúžiť aj ako skrýša pre iné živočíchy, príp. vytvára v toku malú tichú časť mimo prúdu, ktorú s obľubou využívajú larvy, ryby apod.“
 

Zkuste si představit vaše nadšení z cizí návštěvy, která by vám zbourala dům/byt bez ohledu na to, že jeho nové uspořádání vás připraví o možnost tam dále žít. My věříme na zlaté pravidlo, které říká: „Chovej se k ostatním tak, jak chceš, aby se oni chovali k tobě.“ Proto děkujeme všem ohleduplným návštěvníkům (nejen) naší přírody, že po jejich odchodu zůstává nezměněná.

bottom of page